Ansök och antagning

Ansök här

Du ansöker via webbansökan hos Vuxenutbildningen Borås.

Alla ansökningar inom BRvux administreras av Vuxenutbildningen Borås Stad och du söker genom webbansökan.

Om du har studerat inom Vuxenutbildningen Borås Stad efter 2010, så har du förmodligen redan ett studerandekonto, annars måste du skapa ett nytt konto.

Antagning

En förutsättning för att utbildningen kan starta är att tillräckligt antal behöriga deltagare anmält sig.

Antagningsbesked till de sökande skickas ut senast en vecka innan kursstart. Om du är reserv kan besked komma senare.