Covid-19 gör undervisning digital

Vuxenutbildningens lärare och dess 5 000 elever har ställt om och studerar sedan 18 mars på distans via digitala lärplattformar som är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och elever.

Tekniken är beprövad hos vuxenutbildningen och i detta skarpa läge fungerar det i de flesta fall fullt ut. För de elever som inte har tillgång till egen dator finns utlåningssystem som täcker upp behovet.

Distansundervisningen gäller också för de 1 200 elever som studerar någon av BRvux yrkesutbildningar.

Vuxenutbildningen, med dess olika utbildningar, undervisar idag fullt ut på distans. Målet är att de digitala verktygen skall göra det möjligt för eleverna att nå sina studiemål.

Länk till information om Covid-19

…………………………………………

Vuxenutbildningen utvecklas blixtsnabbt
Skolverket besöker Borås
………………………………………….

Cafébiträde
Utbildning som ger arbete
………………………………………….

Västsvenska Handelskammaren
Yrkestrainee för mer kompetens