Dennis trivs i MARK

Dennis Reinhold är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun med ca 1100 anställda i olika verksamheter. Förvaltningen ansvarar och utvecklar utbildning från förskola till gymnasium och även vuxenutbildning. Foto Peder Persson.

– Jag trivs utmärkt, säger Dennis. Det är superkul att få arbeta med helheten i en expansiv kommun där det flyttar in folk och man bygger nytt.

– Vi har ett gott samarbete med vuxenutbildningarna i hela regionen och träffas kontinuerligt vilket ger oss extra styrka. Vi är åtta kommuner inom Boråsregionens vuxenutbildning, BRvux, som tillsammans erbjuder ett stort utbud av gymnasiala yrkesutbildningar. Det är en av finesserna med samarbetet. Positivt är också utbytet mellan oss skolledare vilket skapar en kvalitetsökning. I Mark har vi ettåriga kock-, CNC- och svetsutbildningar. Det är bristutbildningar vilket gör att de flesta får jobb efter avslutade studier. Barnskötare och lokalvårdare fattas ute i våra verksamheter så vi hoppas kunna erbjuda även dessa utbildningar inom kort.

Vuxenutbildningen i Mark har sedan årsskiftet godkänts som lärcentra och fått benämningen Campus Mark. Det innebär bland annat att skolan är mer tillgänglig, har ett större utbud och ger möjlighet att tenta och studera på kvällstid.

Dennis Reinhold bor i Kallebäck och pendlar varje dag till och från arbetet. Fritiden ägnar han åt racketsporter, musik och familjen.

Maria är kurator för hela skolan

Lager och logistik för Muhammed