Digitalisering stärker regionen

Klas Ekdahl och David Raja är kompetensmäklare för Boråsregionens vuxenutbildning. Tillsammans med det lokala näringslivet gör de inventeringar för att samla in framtida behov av kompetens vilket resulterar i förslag på framtida utbildningar.

– Digitalisering är en hjärtefråga och vi ser den som möjliggörare för regionen, säger David Raja. Om vi blir skickliga på att utbilda inom IT, digitalisering, UX Design med mera samt knyta kompetensen till oss kan vi förvandla Borås till en metamarknad med stora möjligheter att växa.

– Ett exempel är att vi tillsammans med flera företag förbereder en utbildning för systemutvecklare. Samtliga företag säger att det som hindrar dem att anställa ytterligare fem medarbetare i den rollen per år är att det inte utbildas tillräckligt många med god kvalité. 

Europeiska socialfonden satsar åtta miljoner kronor i Västra Götaland för att medverka till kostnadsfri kompetenshöjning för företag där fokus ligger på digitalisering. Projektet heter Westkomp 0.1.

– Syftet är att stärka medarbetarnas kompetens. Företagen är väl medvetna om behovet, så det ligger rätt i tid, säger Klas Ekdahl.

– EU-projektet är en unik möjlighet för företag i Sjuhärad att kompetenshöja sin personal inom digitalisering, hälsar Klas Ekdahl och David Raja.

Westkomp 0.1 vänder sig till mindre och medelstora företag och pågår i två år. Idag har vi över två hundra anmälningar men vi är öppna för att ta emot fler.
Foto Peder Persson

Mikael Oinas. Studie- och yrkesvägledare
Senaste Nytt
Camilla Winter. Internationell koordinator