Framtidens yrke är kock

Köksmästare Soile Johansson och läraren Frida Lind tillsammans med vuxenutbildningens kockelev Ludina Estavillo Johansson. Foto Peder Persson.

Bristen på kockar har nu blivit så stor att den är störst bland alla yrken, enligt Arbetsförmedlingens bristindex. Det gör bland annat att restauranger har svårt att starta eller expandera och risken är att det förvärras.

Frida Lind är lärare på vuxenutbildningens kockutbildning i Marks kommun. Utbildningen är uppdelad på klassrumsundervisning samt praktik på arbetsplats, APL. Heltidsstudierna under 40 veckor ger 1400 studiepoäng.

– Kraven på livsmedelssäkerhet, lagar och regler ökar och då måste utbildade personer in i branschen. Vi har bra samarbete med kommuner och näringsliv men det vore önskvärt att fler outbildade får handledare på plats och teori i skolan för att få möjlighet att upphöjas till kockar, säger Frida Lind.

Ludina Estavillo Johansson är elev och gör praktik på restaurang Duvan i Borås. 

– Det är min tredje praktikplats. Tidigare har jag varit på gymnasie- och förskolor, säger Ludina som redan fått erbjudande om vikariat och helst vill arbeta i storkök i offentlig verksamhet.

– Ludina är jätteduktig och det är lärorikt även för oss i köket att ha en lärling, säger köksmästare Soile Johansson. Vi lagar cirka 300 portioner varje dag som vi serverar i vår restaurang samt till flera äldreboenden i kommunen.

– Exakt hur många kockar som saknas i Sverige just nu finns det inga siffror på, men kockbristen är vårt största problem och den största utmaningen för besöksnäringen, säger Peter Thomelius, utbildningschef på branschorganisationen Visita.

………………………………………………..

Länkar till:

Senaste Nytt!

Industriteknik ger bred grund

Ett lyckat år för verksamheten