Maria Gustafsson Ny förvaltningschef

Den första december 2022 tillträdde Maria Gustafsson tjänsten som förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad.  Foto Peder Persson.

Tidigare har Maria arbetat med liknande arbetsuppgifter i Varbergs kommun och 2008 – 2016 arbetade hon i Borås som rektor och gymnasiechef.

Maria bor i Varberg och pendlar till Borås.
– Jag åker tåg till mitt arbete. Man kan vila eller jobba när man reser och ibland har jag också möjlighet att arbeta hemifrån.

– Idag har vuxenutbildningen fler elever än gymnasieskolan och är en del av omställningsarbetet för framtiden. Den ger möjlighet att läsa upp betyg från ungdomsgymnasiet, den erbjuder möjlighet att ändra yrkeskarriär och bidrar till att göra elever anställningsbara, få ett arbete och egen försörjning.

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen har goda kontakter och en konstruktiv dialog med näringslivet och det kringliggande samhället. Det gäller att ligga med ”örat mot rälsen” för att förstå vilka utbildningar
och kompetenser som behövs i olika branscher idag och i framtiden.

– Det bästa med mitt arbete är kontakten med människor och få jobba med utbildning vilket är viktigt för att värna om demokratin och skapa möjligheter för människor, avslutar Maria Gustafsson.

Maria gillar musik och på fritiden går hon gärna på konserter och sjunger i kör.

Länkar till
Vuxenutbildning + näringsliv = Sant!
Utbildningsmässa
Herrljung/Vårgårda besökte kollegor i Borås