Snabbspår till textilbranschen

NYHET.

Textilbranschen växer och det finns en efterfrågan på rätt kompetens. Textilhubben ska hjälpa utrikes födda kvinnor att få en större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

De som antas till projektet är kvinnor som har en textil bakgrund. Det kan vara sömnad, försäljning, konfektionsarbete eller liknande. Hos textilhubben kommer deras kompetens att valideras* (*Läs mer längre ner) och därefter erbjuds deltagarna kompletterande utbildningar som gör dem anställningsbara i svensk industri.

Målgruppen har en varierad bakgrund. Några har jobbat som sömmerskor, andra med färgning, försäljning eller i fabrik. Alla har sin unika kompetens och därför erbjuds de kurser som är anpassade till just deras individuella behov.
Eftersom deras tidigare kunskaper räknas in kan deltagarna snabbare bli klara med sin textilutbildning och snabbare få möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. De får också en lägre studieskuld eftersom deras skoltid blir kortare.

Projektets målgrupp har tidigare haft svårt att få sina kunskaper erkända på svensk arbetsmarknad eftersom det saknats ett system för validering. Att ta fram och utveckla en metod för validering inom textilbranschen är därför något som Textilhubben fokuserar på.

Textilhubben kommer på sikt att kompetensförsörja textilbranschen vilket är en prioriterad bransch för Västra Götalandsregionen.

* Validering betyder att en persons kunskap granskas och betygssätt genom olika former av prov utan att man först går i skolan. Det används för att översätta kunskap från ett skolsystem till ett annat eller för att värdera den kunskap någon har lärt sig genom praktiskt arbete i yrkeslivet.

 

Är du ny i Sverige och har kunskaper inom textil?

Då kan du passa in i projektet Textilhubben.

För mer information
Ann-Katrine Holst, Koordinator Vuxenutbildningen Borås
Telefon 0768-88 81 10
E-post Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se