BRvux utbildar Barnskötare

Det är Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, som via validering och utbildning genomför
BRvux kurs Barnskötare. Utbildningen vänder sig till de som har erfarenhet av arbete inom
förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning.

– Efter avslutad utbildning har man formell kompetens att arbeta som barnskötare och även en bred grund om man vill vidareutbilda
sig. Utbildningen är ett år uppdelad på 50% arbetstid och 50% studier, säger Åsa Eriksson från KUI.

– Våra elever har oftast grundskoleexamen och har arbetat länge inom sin bransch. Utbildningen är flexibel och studietakten anpassas efter elevens behov. Vi startar ofta med att validera kunskaper. Det de redan kan ska de inte behöva läsa en gång till. Målsättningen är att det ska gå så fort som möjligt att få betyg och yrkescertifiering.

I dag finns det cirka 85 000 barnskötare i Sverige, vilket inte är tillräckligt då barnkullarna i förskoleåldern ökar. Samtidigt så är det en stor brist på förskolelärare, vilket får många arbetsgivare att anställa fler barnskötare för att kunna bedriva en fungerande förskoleverksamhet.
– Tre månader efter avslutade studier gör vi en undersökning hur många som har jobb, hur många är föräldralediga, vidareutbildar sig med
mera. Där visar att åtta av tio redan har fått ett arbete, avslutar Åsa Eriksson och Jennie Nilsson från Kompetensutvecklingsinstitutet.