Lärcentrum ger bra studieresultat

BRvux rektor Pia Sohlberg är ansvarig för BRvux Lärcentrum.
– Vi tycker att de som bor i regionen ska ha möjlighet att bo kvar på sin hemort när de studerar. Vårt stöd kan vara tekniska hjälpmedel och en social gemenskap. Därför erbjuder vi såväl datorer och studier via telebild som en fysisk plats att studera på. Foto Peder Persson.

Boråsregionens vuxenutbildning arbetar med Lärcentrum en plattform som underlättar studiearbetet för elever. Den ger möjlighet att studera på lika villkor var man än bor i regionens åtta kommuner. BRvux har tilldelats statsbidrag om fyra miljoner kronor för att fortsätta utveckla plattformen som ökar studieförutsättningarna för regionens vuxenstuderande.

– Stadsbidraget för 2023 fördelas på tre områden. För att främja elevers måluppfyllelse satsas 2,3 mkr på bland annat fler stödåtgärder, tillgång till specialpedagog och ökad genomströmning.

– För att bedriva studier inom vuxenutbildningen krävs att kunna hantera dator och andra digitala verktyg då innehållet i kurser och studieformer ställer krav på digital kompetens. Det innebär utmaningar för många elever. 1,2 mkr ska bidra till ett ökat stöd som kan vara avgörande för att klara sina studier och komma vidare.

– Att kunna tala svenska är nyckeln för att klara studier och arbete. 0,5 mkr satsas på språkstödjare för elever inom SFI, Svenska för invandrare. Medspråkföljare erbjuder extra stöd för att tillsammans prata svenska och få en god språkutveckling.