Porträtt Christina ”Titti” Eklund

Christina ”Titti” Eklund är enhetschef på vuxenutbildningen i Borås. Hon har arbetat med vuxenutbildning i fjorton år och tycker att organisationens flexibilitet är en av framgångsfaktorerna. Foto Peder Persson

– Lärcentrum är framtidens utbildningsform som möjliggör utbildningar för alla oavsett tid och plats, säger Christina Eklund som är enhetschef på vuxenutbildningen i Borås. Hennes ansvarsområde är administration, Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledning.

Christina brinner för vuxenutbildning och kommer närmast från Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) där hon var med och startade upp Lärcentrum. Hon är också ordförande i nätverks-organisationen Westum, en ideell förening för kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i VGR och Halland.

– För mig är lärcentrum motor, mäklare och mötesplats. Motorn driver utvecklingsfrågor, digitalisering, projekt, drar igång saker och kan vara en inspiratör för övriga vuxenutbildningen. Den arbetar också mot företag och näringsliv. Mäklarens roll är tillgodose att våra kommuner i regionen får möjlighet att starta utbildningar som de behöver och kan möta näringslivets behov.

Till mötesplatsen kommer elever för att träffa lärare och andra studenter, få stöd och hjälp och att genomföra skriftliga prov.

– Vuxenutbildningen är en fantastisk flexibel organisation som kan ställa om till fjärrundervisning på bara några veckor, säger Christina Eklund.