Projekt och samarbeten inom BRvux

Vi samverkar och samarbetar med andra för att bli bättre en vuxenutbildning och kunna ge dig en bättre undervisning. Det kan vara tillfälliga projekt eller mer organiserat över tid.

Därför samverkar vi med andra

För att bli bättre måste även vi lära oss mer. Det gör vi bland annat genom att samverka med andra skolor och institutioner för att se hur de arbetar. När vi väljer att vara med i en samverkan (projekt) så ser vi först om det passar in i vår utvecklingsplan som beskriver vilka behov vi ser de kommande åren och hur vi bäst ska nå dem.

Vi har projekt som pågår över ett eller några få år. de senaste åren har vi varit involverade i flera projekt som om i huvudsak varit delfinansierat av Europeiska unionen, EU eller Västra Götalandsregionen.

Green popup 4 all

Projektet handlar om att hitta bättre sätt att undervisa för framtidens besöksnäringsverksamhet. Projektet utgår från hållbarhet och lokalt framtagna varor och tjänster. Genom att lära av varanda så blir vi bättre på att utveckla våra egna utbildningar. Målgruppen i projektet är elever inom yrkesutbildning, främst inom besöksnäringsutbildningar, samt deras lärare.