Studiespår för snabbare väg till arbete

– Alla elever som studerar Svenska för invandrare, SFI, erbjuds att välja mellan yrkes- eller studiespår. En del vill snabbt komma in i arbetslivet och andra vill läsa vidare på en högre utbildning. Foto Peder Persson.

De som väljer yrkesspåret förbereds för vidare yrkesutbildning eller ett yrke. Yrkesspåret innehåller kurser som visar hur svenskt arbetsliv fungerar och vilka yrkesutbildningar man kan välja efter avslutad SFI-utbildning. Det ges också möjlighet till studiebesök för att ge en bättre bild av den yrkesutbildning man är intresserad av.

Studiespåret lägger fokus på utbildning och förbereder SFI-eleverna för vidare studier. Oavsett om man vill läsa en grundläggande- eller högre utbildning efter SFI ska det finnas en klar plan för alla elever.

– Alternativ med individuella möjligheter gör det lättare att vägleda våra elever. De får en bredare introduktion och känsla för vad som är rätt utbildning och vad man ytterligare behöver komplettera innan själva antagningsprocessen.

Vi erbjuder också heltidsstudier där elever kombinerar SFI med kurser på grundläggande- eller gymnasienivå. Möjlighet finns att medverka i orienteringskurser som ytterligare belyser de olika utbildningsspåren, avslutar Nalin Selçuk.