Tillsammans är vi starka

Rose Torkelsson, ordförande i Lärandeutskottet i Tranemo kommun och Leif Sternfeldt, ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun, tycker att samarbetet inom boråsregionens vuxenutbildning, BRvux, är viktigt. Foto privat.

– Att lägga riktade utbildningar i vår kommun och på så sätt ge möjlighet till yrkesutbildningar gagnar våra elever, företag och hela kommunen, tycker Leif Sternfeldt. Sjuhäradskommunernas gränsöverskridande samarbete gör också att man kan söka utbildningar oavsett vilken kommun man bor i.

– Inom BRvux har Marks kommun idag en kockutbildning samt CNC, svets där vi genomför ett projekt med Yrkestrainee med Västsvenska Handelskammaren.

– Jag instämmer med Leif, säger Rose Torkelsson, Vi är en mindre kommun med 11 940 invånare, som vill vara delaktig i det stora där BRvux ger möjlighet till avsevärt större utbud av utbildningar som gagnar våra medborgare.

Vår industriutbildning, i samarbete med gymnasieskolan, där elever parallellt läser svenska är ett bra exempel på nytänkande. Jag tror att vi i framtiden kommer att hitta ännu fler lösningar för att snabbare få ut våra elever i arbete.

– Sjuhäradskommunerna är starka tillsammans och kommunicerar bra med Skolverket och andra myndigheter. Vår storlek ger oss även större möjlighet till finansiering vilket också skall tillskrivas våra duktiga handledare i Borås, avslutar Rose Torkelsson och Leif Sternfeldt.