Öppen

Anläggningsarbetare (Skövde)

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att  bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar med mera

Behöver du hjälp?

Mats hjälper dig gärna Mejla mig!
Skövde 57 veckor, Heltidsstudier 1700 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad + APL

Upplägg

Anmälningskod MOANLSK BR (Skövde)

Inom utbildningen kommer du utöver anläggningskurser även läsa kurser inom Bygg och anläggning. Där får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom snickeri/träarbete, måleri samt plåtslageri. Därefter läser du kurser inom din valda yrkesinriktning. Många väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer som gräsmattor, sten- eller plattgångar.

 

Teoretisk undervisning, verkstad samt APL (praktik). Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängd variera. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

 

Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Inom utbildningen kommer du utöver anläggningskurser även läsa kurser inom Bygg och anläggning. Där får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom snickeri/träarbete, måleri samt plåtslageri. Därefter läser du kurser inom din valda yrkesinriktning.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN. Idag finns det ett stort rekryteringsbehov inom yrket på grund av stora pensionsavgångar, få som utbildar sig till yrket samt stora infrastruktursatsningar som sker runt om i Sverige. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag.

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Anläggning 1100 p (ANLANL01)
Anläggning 2200 p (ANLAN02)
Anläggningsprocessen200 p (ANLANS0)
Anläggning – gröna ytor200 p (ANLANL0)
Anläggning – ledningsbyggnad200 p (ANLANÄ0)
Anläggning – stensättning100 p (ANLANG0)
Anläggning – vägbyggnad100 p (ANLANN0)
Betong 1 – lågform och platta på mark100 p (BETBET01)
Bygg och anläggning 1200 p (BYGBYG01)
Bygg och anläggning 2200 p (BYGBYG02)
Komvuxarbete100 p
Totalt 1700 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant

Daniel Svensson, rektor på Movant i Skövde
Telefon 010-142 13 35
daniel.svensson@movant.se