Stängd

Barnskötare, Lärling

Du som är intresserad av barn och vill gå en utbildning och få en formell kompetens, då är lärling barnskötare något för dig. Vi ser gärna att du redan har en arbetsplats inom förskoleverksamhet.

Borås Ca 1,5 år, heltidsstudier med sommaruppehåll 1300 gymnasiepoäng + 100 orienteringskurs Klassrum och APL

Upplägg

Anmälningskod LÄRLBSK BR

 

Du gör större delen av din utbildning på arbetsplatsen. Du kopplar ihop praktik med teorin på ett naturligt sätt genom att först göra och sedan läsa vad som står i litteraturen vilket är ett mycket bra sätt att lära sig på.

 

Som lärling har du en handledare på en arbetsplats och följer handledarens schema. Du är inne på skolan vissa dagar. Läraren kommer även ut till arbetsplatsen där ni går igenom kursmoment och genom vår lärplattform kan du ha kontakt med skolan och läraren dagligen. Målet är att du ska få den kunskap som krävs i kommande yrkesfunktion inom förskoleverksamheten och få en formell kompetens. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet! Detta beställer du enklast via nätet:
polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter avslutad utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten100 p (SOIETN0)
Grundläggande vård och omsorg100 p (GRUGRD0)
Hälsopedagogik100 p (HALHAL0)
Kommunikation100 p (PEDKUO0)
Lärande och utveckling100 p (PEDLÄR0)
Människors miljöer100 p (PEDMÄI0)
Pedagogiskt ledarskap100 p (PEDPEG0)
Pedagogiska teorier och praktiker100 p (PEDPED0)
Specialpedagogik 1100 p (SPCSPE01)
Barns lärande och växande100 p (PEDBAS0)
Pedagogiskt arbete200 p (PEGPEA0)
Skapande verksamhet100 p (PEGSKP0)
Totalt 1300 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12