Öppen

Barnskötare, validering (Distans)

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare.

Borås, distans med ca 15 platsförlagda studieträffar Individuellt hur lång tid du behöver studera. Beror också på om du väljer hel- eller halvtidsstudier. 1300 gymnasiepoäng

Upplägg

Anmälningskod:
KUBSK BR (heltid)
KUBSK½ BR (halvtid)

 

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal i Boråsregionen.
Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete eftersom fler kommer att behövas i förskolan de kommande åren. Behovet av barnskötare har också har ökat eftersom det är brist på förskollärare.

 

Du kan kombinera arbete med studier. Du får även en bred grund om du vill vidareutbilda dig inom området.

Validering – så här går det till

Kartläggning och bedömning
Först kallar vi dig till ett obligatoriskt informationsmöte där vi kartlägger dina kunskaper inom barn- och omsorg. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter gör vi tillsammans en individuell studieplan för dig. I studieplanen anges vilka kurser/mål du vill att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning.

 

Informationsmöte
Du som antas till utbildningen kommer att få kallelse till informationsmöte. Kallelsen skickas från KompetensUtvecklingsinstitutet och syftet är att ge mer information om utbildningen innan start.

 

Examination och praktiska moment
Validering, examination och praktiska moment sker på plats i Borås.

 

Kompletterande utbildning
Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås.

 

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utifrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet:
polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • OBS! Du måste ha jobbat inom barnomsorgen minst 1 år under de senaste 3 åren. Inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Bifoga tjänstgöringsintyg. Detta kan du beställa från lönekontoret. Arbetsgivarintyg eller anställningsavtal ska du inte skicka in.
  • Du som har jobbat som lärare eller motsvarande utomlands eller hemlandet minst 1 år kan också söka denna utbildning. Du behöver inte ha jobbat i Sverige.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter avslutad utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten100 p (SOIETN0)
Grundläggande vård och omsorg100 p (GRUGRD0)
Hälsopedagogik100 p (HALHAL0)
Kommunikation100 p (PEDKUO0)
Lärande och utveckling100 p (PEDLÄR0)
Människors miljöer100 p (PEDMÄI0)
Pedagogiskt ledarskap100 p (PEDPEG0)
Pedagogiska teorier och praktiker100 p (PEDPED0)
Specialpedagogik 1100 p (SPCSPE01)
Kurs PÅBYGGNAD
Barns lärande och växande100 p (PEDBAS0)
Pedagogiskt arbete200 p (PEGPEA0)
Skapande verksamhet100 p (PEGSKP0)
Totalt 1300 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

 

Utförare

Växjö UtbildningsCenter – Kompetensutvecklingsinstitutet
Videum Science Park, hus Alpha

E-post: vaxjo@kui.se