Stängd

Barnskötare/Elevassistent, validering (Distans)

Den här utbildningen är för dig som har arbetat med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som barnskötare eller inom funktionsnedsättningsområdet. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Utbildningen är på distans.

Behöver du hjälp?

Christina hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod ARBSK BR eller ARBSK½ BR start 17 juni 2024 Borås Hel- eller halvtid 1300 gymnasiepoäng Validering

Obs! Denna utbildning startar både 17  juni och 2 september.

Jobb efter utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare/elevassistent.

Upplägg

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • OBS! Du måste ha jobbat inom barnomsorgen minst 1 år under de senaste 3 åren. Inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Bifoga tjänstgöringsintyg. Detta kan du beställa från lönekontoret. Du ska inte skicka in ett arbetsgivarintyg eller anställningsavtal.
  • Du som har jobbat som lärare eller motsvarande utomlands eller hemlandet minst 1 år kan också söka den här utbildningen. Du behöver inte ha jobbat i Sverige.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utifrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet:
Belastningsregistret – begära utdrag  från Polismyndigheten (polisen.se)
Vill du komma direkt till blanketten trycker du här: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten100 p (SOIETN0)
Grundläggande vård och omsorg100 p (GRUGRD0)
Hälsopedagogik100 p (HALHAL0)
Kommunikation100 p (PEDKUO0)
Lärande och utveckling100 p (PEDLÄR0)
Människors miljöer100 p (PEDMÄI0)
Pedagogiskt ledarskap (Kursen innehåller 3 veckor APL)100 p (PEDPEG0)
Pedagogiska teorier och praktiker (Kursen innehåller 2 veckor APL)100 p (PEDPED0)
Specialpedagogik 1100 p (SPCSPE01)
Kurs PÅBYGGNAD
Barns lärande och växande100 p (PEDBAS0)
Pedagogiskt arbete200 p (PEGPEA0)
Skapande verksamhet100 p (PEGSKP0)
Totalt 1300 poäng
Vill du läsa till elevassistent läser du även kursen Specialpedagogik 2 .

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

Utförare

Arena utbildning

Christina Törnvall, rektor
Christina.Tornvall@exlearnedu.se