Öppen

Byggutbildning + SFI/SVA (Borås)

Är du ny i Sverige och behöver lära dig svenska OCH vill arbeta inom byggbranschen? Då ska du välja den här utbildningen. 

Behöver du hjälp?

Mira hjälper dig gärna Mejla mig!
Borås Heltidsstudier ca 2 år 1800 gymnasiepoäng + sfi/sva Klassrum och verkstad + APL

Upplägg

Anmälningskod MOBYGSV BR

Du som är behörig att läsa Svenska för invandrare, SFI, på D-nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Du kombinerar din utbildning med att läsa svenska med inriktning mot ditt yrke. Nu kan du kombinera kurser för att bli byggarbetare samtidigt som du läser svenska med inriktning mot byggyrket. Idag finns ett stort behov av murare, träarbetare, plåtslagare och andra byggyrken.

 

Inom bygg finns olika områden: plattsättare, snickare, murare, betongarbetare och målare. Du kommer under utbildningen få möjlighet att välja inriktning efter att ha gått 8 veckor. Du kommer även få prova på flera olika yrken.

Mål

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för byggarbetare. Efter utbildningen kan du ta lärlingsanställning och samla ihop timmar för att få yrkesbevis.

Förutsättningar för att klara utbildningen

Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C och matematik grund.

Kurser som ingår i utbildningen

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

 

Period 1
Vi startar med en introduktionskurs där du får en bred bild av vad byggyrket innebär. Kursen är cirka 8 veckor och du varvar praktiskt arbete med Svenskundervisning.
Utbildningen kommer förläggas både på Movant och på Vuxenutbildningen i Borås.

 

Period 2
Du fortsätter med två grundläggande kurser inom bygg- och anläggning.
Samtidigt läser du svenska. Innan perioden är slut görs en avstämning för att se vilken inriktning inom bygg du vill gå. Vissa av inriktningarna finns i Borås men vi har även utbildningar i Varberg, Göteborg och Skövde.

 

Period 3
Utbildningen fortsätter med den inriktning du har valt.
Samtidigt som du läser svenska.

 

Period 4
Fördjupningskurser inom vald inriktning. Då ingår även eventuellt att man
får prova sina kunskaper på ett företag.

Efter utbildningen

Byggbranschen står inför en expansion och det kommer att finnas stort behov av hantverkare de kommande åren.

 

Kurs och Gymnasiepoäng

Kurs
Bygg och anläggning 1, 200 p (BYGBYG01)
Bygg och anläggning 2, 200 p (BYGBYG02)
Husbyggnad 1, 100 p (HUSHUS01)
Husbyggnad 2, 100 p (HUSHUS02)
Husbyggnad 3, 100 p (HUSHUS03)
Husbyggnadnadsprocessen, 100 p (HUSHUB0)
Introduktion, 200 p (KGYORI11S)
Trä 1 - Stommar, 100 p (TRÄTRK01)
Trä 2 - Beklädnad, 100 p (TRÄTRK02)
Trä 3 - Montage, 100 p (TRÄTRK03)
Mur-och putsverk 1-grundmurar, 100 p (MURMUR01
Specialyrken 1, 100 p (HUBSPC01S)
Komvuxarbete, 100 p (KVARBA)
Totalt 1800 poäng
SFI, Yrkessvenska 700 p
Totalt 2500 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant

Mira Luks, rektor
mira.luks@movant

Klintegatan 14
506 40 Borås