Öppen

Industriteknik CNC (Borås, Viared)

För dig som är både teoretiskt och praktiskt lagd
Framtidsmöjligheterna för CNC-operatörer ser mycket ljusa ut. Ett sådant jobb passar dig som är noggrann, gillar programmering samt är både teoretiskt och praktiskt lagd. Som CNC-operatör kvalitetssäkrar du produktionsflödet från början till slut genom att programmera maskiner utifrån ritningar eller CAD/CAM-underlag.
Du får lära dig att skapa datorprogram som styr CNC-maskiner som kan producera detaljer till exempelvis fordonsindustrin. Arbetet som CNC-operatör innehåller allt från att läsa ritningar och programmera till att rigga och övervaka produktionsprocessen.

Behöver du hjälp?

Sandra hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod VECNC BR start 02 september 2024 Borås Heltid, ca 1 år 1300 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad + APL

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig stora möjligheter till anställning inom industrin. Du söka arbete som CNC-tekniker.

Upplägg

Utbildningen genomförs både på plats på vår skola men också genom självstudier hemma. Fördelningen kan se lite olika ut beroende på vilken kurs du läser och hur fördelningen av praktiska och teoretiska moment är.

Studiebesök hos Veldi

Är du nyfiken på Veldi och vill veta mer våra industriutbildningar?
Då är du välkommen på studiebesök hos oss. Vi har öppet varje tisdag klockan 13.00 – 14.00. Men du måste föranmäla dig till Lennart Bodin Ring 0761-27 58 89 eller skicka ett mejl till lennart.bodin@veldikompetens.se

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

Kurs
CAD 1, 50 poäng (CADCAD01
CAD/CAM, 100 poäng (DARCAD0)
Datorstyrd produktion 1, Fräs 100 poäng (DARDAT01S2)
Datorstyrd produktion 1, Svarv 100 poäng (DARDAT01S)
Datorstyrd produktion 2, 100 poäng (DARDAT02)
Datorstyrd produktion 3, 100 poäng (DARDAT03)
Datorstyrd produktion 4, 100 poäng (DARDAT04)
Interna transporter, 50 poäng (PRUINE00S)
Människan i industrin 1, 100 poäng (MÄIMÄN01)
Produktionskunskap 1, 100 poäng (PRDPRO01)
Produktionsutrustning 1, 100 poäng (PRUPRD01S)
Produktionsutrustning 2, 100 poäng (PRUPRD02S)
Produktutveckling 1, 100 poäng (PRKPRK01)
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng (TILTIL01)
Totalt 1300 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Veldi
Stormgatan 13 K-L (viared)
504 64  Borås
Hemsida www.veldikompetens.se

Verksamhetschef
Lalith Eklöf
lalith.eklof@veldikompetens.se
Telefon 0707-45 16 58

Administratör
Sandra Ottosson
sandra.ottosson@veldikompetens.se
0733-29 78 42

Lärare
Lennart Bodin
Mikael Johansson