Öppen

Gästvärd (Distans)

Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom besöksnäringens olika verksamheter inom hotell- och turismanläggningar. Du lär dig att ge andra den bästa servicen och bemötandet. Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna utföra enklare arbetsuppgifter inom hotellanläggningar, våningsservice, lättare köksuppgifter, kunna ge service och bemöta gäster i olika situationer och förståelse för besöksnäringens olika former.

Behöver du hjälp?

Alberto hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod ASGV BR start 02 september 2024 Distans Heltid, ca 7 månader 500 poäng Distansutbildning med praktik

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som gästvärd men även inom frukost och bufféservering och våningsservice.

Upplägg

Utbildningen kommer att ske på distans via Meet. Du kommer kontinuerligt ha kontakt med din mentor och ha teoretiska lektioner. Utbildningen är fördelad på mycket APL (arbetsplats förlagt lärande). Din mentor och skolan hjälper dig med APL-plats.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt engelska.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs som du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

Kurs
Besöksnäring, 100 poäng (AKTBEO0)
Frukost och bufféservering, 100 poäng (SERFRU0)
Logi, 100 poäng (RECLOG0)
Service och bemötande 1, 100 poäng (SEVSEV01)
Våningsservice, 100 poäng (VAIVAI01)
Totalt 500 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Astar Jönköping
Alberto Volkers
Alberto.volkers@astar.se
0738-68 37 09

https://astar.se/orter/jonkoping