Öppen

Golvläggare (Borås)

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att bli golvläggare. Vill du arbeta med det, då ska du välja denna utbildning.

Behöver du hjälp?

Robert hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod KCGO BR start 04 september 2023 Borås Heltid, ca 11 månader 1200 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad + APL

Denna utbildning startar BÅDE 19 juni och 4 september. Sök den start som passar dig bäst.

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen arbetar du som golvläggare.

Byggutbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för yrket och följer de kvalitetskrav som ställs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN. När du är klar med utbildningen inleder du nästa fas på väg mot ett yrkesbevis, som anställd lärling på ett företag.

Upplägg

Utbildningen är modulindelad och bygger på Skolverkets kursplaner inom Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom de förberedande modulerna Orientering. Den ger dig grundläggande kunskap i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer. Utbildningen bedrivs på heltid.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Orienteringskurs 1C - Introduktion100 poäng (KGYORI11C100)
Golvläggning 1100 poäng (GOLGOL01)
Golvläggning 2 våtrum100 poäng (GOLGOL02)
Golvläggning 3 trä och laminat200 poäng (GOLGOL03)
Husbyggnad 1, 100 poäng100 poäng (HUSHUS01)
Husbyggnad 2, 200 poäng200 poäng (HUSHUS02)
Husbyggnad 3 ombyggnad200 poäng (HUSHUS03)
Husbyggnadsprocessen200 poäng (HUSHUB0)
Totalt 1200 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Kunskapscompaniet
Robert Lagerström
robert.lagerstrom@kunskapscompaniet.se