Stängd

Industri + SFI/SVA (Tranemo)

Vill du jobba med tillverkning inom industrin? Utbildningen Industri är därför framtagen och anpassad efter de behov arbetsmarknaden har idag och den ger dig de kunskaperna du behöver för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Tranemo 37 veckor, heltidsstudier 750 gymnasiepoäng + 100 poäng SFI/SVA Klassrum + APL

Upplägg

Anmälningskod TRIND BR

 

Arbetsplatsförlagd och klassrum.

 

Du som är behörig att läsa Svenska för invandrare, SFI, på D-nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Du kombinerar din utbildning med att läsa svenska med inriktning mot ditt yrke.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Har du inte svenska som modersmål ska du ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter utbildningen

Oftast arbetar du inom verkstadsindustrin. Miljön är en modern industriell produktion där det tunga manuella arbetet allt mer ersätts av datorstyrd tillverkning. I dina arbetsuppgifter ingår övervakning av att detaljerna håller rätt mått och kvalité.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Allmän automationsteknik100 p (AUOALL0)
Avhjälpande underhåll 1100 p (DRIAVH01)
Datorstyrd produktion 1100 p (DARDAT01S)
Industritekniska processer 1100 p (INUINU01)
Interna transporter50 p (PRUINE00S)
Människan i industrin 1100 p (MÄIMÄN01)
Produktionsutrustning 1100 p (PRUPRD01S)
Produktionskunskap 1100 p (PRDPR001)
Totalt 750 poäng
Yrkessvenska - orienteringskurs100 p (KGYOI11F)

Utbildningsanordnare

Huvudman
Tranemo gymnasieskola.

 

Utbildningen genomförs på
Tranemo gymnasieskola
Brogatan 11, Tranemo

gymn.tranemo.se