Öppen

Lager och logistik (Borås)

Efter den här utbildningen kan du jobba som lager- och terminalarbetare eller i godsterminaler. Ditt jobb blir att ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när de anländer. Dessutom packar och lastar du gods.

Behöver du hjälp?

Mira hjälper dig gärna Mejla mig!
Borås 22 veckor, Heltidsstudier 800 gymnasiepoäng (ink yrkessvenska 100 p) Klassrum och verkstad + APL

Upplägg

Anmälningskod MOLALO BR, Borås

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet!
Detta beställer du enklast via nätet: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf

 

Inom utbildningen kommer du att få lära dig om inköp, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Truckutbildning och yrkessvenska ingår i utbildningen.

 

Du som är behörig att läsa Svenska för invandrare, SFI, på D-nivå har möjlighet att söka till några av vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Du kombinerar din utbildning med att läsa svenska med inriktning mot ditt yrke. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare kunskaper i svenska kan studielängd variera.

 

APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Har du inte svenska som modersmål ska du ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Hantering av varor och gods200 p (GODHAT0)
Lagerprocesser200 p (LAGLAP0)
Maskinell godshantering200 p (GODMAL0)
Yrkessvenska, ORK100 p (KGYORI11F)
Introduktion, ORK100 p (KGYORI11C)
Totalt 800 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant

Rektor Mira Luks
mira.luks@movant

Klintegatan 14
506 40 Borås