Stängd

Låssmed, Yrkestrainee (Skene/Mark)

Behöver du hjälp?

Lärare Mika hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MALÅS BR Skene/Mark Heltid 800 gymnasiepoäng Lärling/Yrkestrainee

Jobb efter utbildningen

En låstekniker jobbar med montering av nya lås, liksom underhåll och reparationer av befintliga, äldre lås.

Traditionellt är det ett hantverksyrke med mekanisk inriktning, men dagens moderna dörrmiljöer har ofta en kombination av mekaniska och elektroniska lås. Elektronik blir därför en allt viktigare del av arbetet. Det är ett fritt arbete med mycket kundkontakter. Bilkörning ingår eftersom jobben oftast utförs i kundernas fastigheter, men körkort är inget krav för att gå utbildningen.

Upplägg

Yrkestrainee är en ny form av utbildning. Du läser först en vanlig lärlingsutbildning med självstudier. Under den sista tredjedelen kan du i samarbete med ett företag få en betald lärlingsplats, och det är detta som är yrkestrainee. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Lärlingsutbildning till låstekniker är en utbildning på 10 månader och du gör merparten av utbildningen på ett låsföretag. Företagen vi samarbetar med ligger huvudsakligen i Göteborg. Där finns en handledare som visar och handleder dig i uppgifter som ingår i en låsteknikers uppdrag.
Vuxenutbildningen i Borås regionen samarbetar med Sveriges lås och säkerhetsleverantörers riksförbund, SLR som delvis ansvarar för den teoretiska utbildningsdelen i utbildningen

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

Kurs
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng (LARLAM0)
Passersystem, 100 poäng (LARPAS0)
Låsteknik, 200 poäng (LAOLAT0)
Låsinstallation, 200 poäng ( LAOLAS0)
Praktisk ellära, 100 poäng (ELLPRA0)
Orienteringskurs, 100 poäng (KGYORI11C)
Totalt 800 poäng

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildning i Mark

Mika Kokkonen, lärare
mika.kokkonen@mark.se

Andreas Johansson
andreas.johansson3@mark.se