Öppen

Naturbruksutbildningar (Skövde)

Skövde med flera orter

Yrkesvux är yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasienivå. Du ansöker via naturbruks egen  ansökningsportal Alvis men det är kommunen du är folkbordförd i som tar beslut om och bekostar din utbildning.

Hitta din naturbruksutbildning

Våra naturbruksutbildningar kan du söka genom Västra Götalands naturbruksskola: https://www.vgregion.se/f/naturbruk/vuxenutbildning/yrkesvux/
Tänk på att utbildningarna kan finnas utanför Boråsregionen och att du kan behöva ta dig dit på egen hand.

Eftersom utbildningen finansieras av regionalt yrkesvux behöver du både ansöka hos regionen och få den beviljad av BRvux. Så här gör du.

  • När du har ansökt i Alvis ska du skriva ut din ansökan.
  • Hela ansökan, inklusive yttrandeblanketten, lämnar du till vuxenutbildningen.
  • Din hemkommun (inom BRvux ) ska på ovan blanketten bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

De hemkommuner som ingår i BRvux är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.