Stängd

Naturbruksutbildningar (Skövde)

Skövde med flera orter

Våra naturbruksutbildningar kan du söka genom Västra Götalands naturbruksskola: https://www.vgregion.se/f/naturbruk/vuxenutbildning/yrkesvux/
Tänk på att utbildningarna kan finnas utanför Boråsregionen och att du kan behöva ta dig dit på egen hand.

De utbildningar som Naturbruk erbjuder är

 1. Agroforestry
 2. Butikssäljare djuraffär
 3. Djurskötare – lantbruksdjur
 4. Ekologisk grönsaksproducent
 5. Entreprenörskap och företagande
 6. Grundkurs i skogsbruk
 7. Grundkurs trädgård
 8. Grundkurs trädgård – Lärling
 9. Grönyteskötare
 10. Handelsträdgård
 11. Handelsträdgård – Lärling
 12. Hundskötare
 13. Hästskötare
 14. Lantbruksdjur specialisering
 15. Lantbruksmaskiner 1
 16. Lantbruksutbildning
 17. Market Gardener
 18. Skogsvårdsentreprenör
 19. Småskalig ekologisk grönsaksodling
 20. Naturbetesdrift
 21. Strategisk Market Gardener
 22. Trädgårdsanläggare
 23. Växtodling – specialisering

Utbildningen finansieras av regionalt yrkesvux

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (inom brvux) ska på ovan blanketten bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.