Stängd

pre-school teacher assistent (validation)

Utdrag

Distance

SeQF/EQF: 4

Courses included in the program

At the home page Kunskapskrav you can read more about the courses. In Swedish.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Etnicitet och kulturmöten100
Grundläggande vård och omsorg100
Hälsopedagogik100
Kommunikation100
Lärande och utveckling100
Människors miljöer100
Pedagogiskt ledarskap100
Pedagogiska teorier och praktiker100
Specialpedagogik 1100
Kurs PÅBYGGNAD
Barns lärande och växande100
Pedagogiskt arbete200
Skapande verksamhet100
Totalt 1300

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

Utförare

Växjö UtbildningsCenter – Kompetensutvecklingsinstitutet
Videum Science Park, hus Alpha

E-post: vaxjo@kui.se