Stängd

Svets Yrkestrainee (Mark/Skene)

Den här svetsutbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Som trainee får du även betalt under din studietid, som till stor del sker på ett företag.

Behöver du hjälp?

Lärare Mika hjälper dig gärna Mejla mig!
Skene (Mark) Heltidsstudier, ca 1 år 1050 gymnasiepoäng Klassrum och APL

Den här svetsutbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Dessutom blir du certifierad internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kan söka arbete både i Sverige och utomlands. Du kan även ta certifikat i Heta arbeten till självkostnadspris. I utbildningen ingår också truckkort.

Kortfakta om utbildningen

  • Start 16 augusti
  • Anmälningskod MASVET BR
  • Studieform: Klassrum med praktik
  • Studietakt: Heltid 100%

Upplägg

Yrkestrainee innebär att du som elev på en lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd av en arbetsgivare redan under utbildningen. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas.

 

Termin 1

Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler.

Under termin ett kommer du att matchas mot ett företag där du under termin två har möjlighet till yrkestrainee. Det innebär att du kan göra minst 75% av din utbildning som anställd, efter en rekryteringsprocess som fungerar precis som i verkligheten med CV och anställningsintervju.

 

Termin 2

Under den andra terminen har du möjlighet att till stor del få praktisera dina kunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. Om matchning mot ett företag för yrkestrainee inte är möjligt fortsätter utbildningen skolförlagt. Samtidigt fortsätter lärandet av nya processer och din handledare kommer att stötta dig i din inlärning. Din lärare kommer regelbundet besöka dig på arbetsplatsen för att coacha dig i din utbildning. Kurserna som ingår i din utbildning kommer tentas av genom samtal mellan dig, din lärare och handledare samt genom att du visar upp dina kunskaper genom ditt arbete.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. För fortsättning (termin 2), krävs godkända resultat på grundutbildningen (termin 1).
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

 

Har du eventuellt betyg i någon av kurserna i utbildningspaketet sedan tidigare så tillåts inte omläsning. Du erbjuds då möjlighet att välja till en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta för att fortfarande ha möjlighet att studera på heltid med CSN. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen vux.syv@boras.se
Detta gör du givetvis efter att du fått antagningsbesked.

Efter utbildningen

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Västsverige.

 

Grundkurser

Kurs (termin 1)Poäng
Produktionsutrustning 1100 p (PRUPRD01S)
Svets grund100 p (SAASVT0)
Tillverkningsunderlag 1100 p (TILTIL01)
Kälsvets 1- MMA100 p (SAAKÄL01S) 
Kälsvets 1 - MIGMAG100 p (SAAKÄL01S2) 
Kälsvets 1 - TIG100 p (SAAKÄL01S3) 

Påbyggnadskurser

Kurs (termin 2)Poäng
Interna transporter (PRUINE00S)50
Kälsvets 2 (SAAKÄL02S)100
Kälsvets 2 (SAAKÄL02S2)100
Stumsvets 1 (SAASTU01S)100
Stumsvets 2 (SAASTU02S)100
Totalt1050 poäng

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildning i Mark

Mika Kokkonen, lärare
Tfn: 070-325 85 44
mika.kokkonen@mark.se

Andreas Johansson
andreas.johansson3@mark.se