Öppen

Svets Yrkestrainee (Mark/Skene)

Den här svetsutbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Som trainee får du även betalt under din studietid, som till stor del sker på ett företag.

Behöver du hjälp?

Lärare Mika hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MASVET BR start 28 augusti 2023 Skene/Mark Heltid, ca 1 år 1050 gymnasiepoäng Klassrum och verkstad samt APL (praktik)

Jobb efter utbildningen

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Västsverige.

Den här svetsutbildningen ger dig en konkurrenskraftig kompetens för arbete som industrisvetsare. Dessutom blir du certifierad internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kan söka arbete både i Sverige och utomlands. Du kan även ta certifikat i ”Heta arbeten” till självkostnadspris. I utbildningen ingår också truckkort.

Upplägg

Yrkestrainee är en ny form av utbildning. Du läser först en vanlig lärlingsutbildning med självstudier. Efter halva utbildningen kan du i samarbete med ett företag få en betald lärlingsplats, och det är detta som är yrkestrainee.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas.

Termin 1

Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler.

Under termin ett kommer du att matchas mot ett företag där du under termin två har möjlighet till yrkestrainee. Det innebär att du kan göra minst 75% av din utbildning som anställd, efter en rekryteringsprocess som fungerar precis som i verkligheten med CV och anställningsintervju.

Termin 2

Under den andra terminen har du möjlighet att till stor del få praktisera dina kunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. Om matchning mot ett företag för yrkestrainee inte är möjligt fortsätter utbildningen skolförlagt. Samtidigt fortsätter lärandet av nya processer och din handledare kommer att stötta dig i din inlärning. Din lärare kommer regelbundet besöka dig på arbetsplatsen för att coacha dig i din utbildning. Kurserna som ingår i din utbildning kommer tentas av genom samtal mellan dig, din lärare och handledare samt genom att du visar upp dina kunskaper genom ditt arbete.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk. För fortsättning (termin 2), krävs godkända resultat på grundutbildningen (termin 1).
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Grundkurser

Kurs (termin 1)Poäng
Produktionsutrustning 1100 p (PRUPRD01S)
Svets grund100 p (SAASVT0)
Tillverkningsunderlag 1100 p (TILTIL01)
Kälsvets 1- MMA100 p (SAAKÄL01S) 
Kälsvets 1 - MIGMAG100 p (SAAKÄL01S2) 

Påbyggnadskurser

Kurs (termin 2)Poäng
Interna transporter (PRUINE00S)50
Kälsvets 1 - TIG100 p (SAAKÄL01S3) 
Kälsvets 2 (SAAKÄL02S)100
Kälsvets 2 (SAAKÄL02S2)100
Stumsvets 1 (SAASTU01S)100
Stumsvets 2 (SAASTU02S)100
Totalt1050 poäng

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildning i Mark

Mika Kokkonen, lärare
mika.kokkonen@mark.se

Andreas Johansson
andreas.johansson3@mark.se