Öppen

Textil Grund (Borås)

Läs sömnadsteknik och de grundläggande kurserna inom textil för att sedan kunna läsa vidare eller börja arbeta som sömmerska eller motsvarande. Du läser på heltid, undervisningen är upplagd som föreläsningar, genomgångar av uppgifter och praktiskt arbete.

Behöver du hjälp?

Lärare Kristina hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod TEXTILGR BR start 04 september 2023 Borås (Textile fashion center) Heltid, ca 1 år 1200 gymnasiepoäng Klassrum och APL

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen har du den grundläggande kunskapen för att kunna arbeta som sömmerska.

Du får också den textila behörigheten att söka eftergymnasiala utbildningar inom textil, bland annat Yrkeshögskolans Garment Technical Designer-utbildning. Efter det kan du arbeta som sömnadsoperatör, assistent till designer eller designtekniker, sälj och inköpsjobb, mönsterkonstruktör eller egen ateljésömnad.

Upplägg

Du läser på heltid, undervisningen är upplagd som föreläsningar, genomgångar av uppgifter och praktiskt arbete.
Yrkessvenska ingår i utbildningen.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du ska ha lägst betyget godkänd i SFI D.
  • Utbildningen är kostnadsfri men vid uppstart får du en lista på kurslitteratur och arbetsredskap som du måste köpa för att kunna genomföra utbildningen. Det tillkommer också kostnader för material som du arbetar med under din utbildning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och/eller yrkessvenska och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng Block 1

KursPoäng
BLOCK 1 - 600 poäng
Orienteringskurs 1F – Yrkessvenska100 poäng (KGYORI11F)
Hantverk introduktion200 poäng (HAVHAVO)
Mönsterkonstruktion 1100 poäng (MNUMON01)
Textil design 1200 poäng (HAVTEX01)
Grundkurs - 600 poäng

Påbyggnadskurser, Block 2

KursPoäng
Mönsterkonstruktion 2100 p (MNUMON02)
Textil design 2200 p (HAVTEX02)
Textil design 3200 p (HAVTEX03)
Orienteringskurs yrkessvenska100 p (KGYORI11F100)
Påbyggnadskurs - 600 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Kristina Reinholdsson, lärare
kristina.reinholdsson@edu.boras.se

Renate Pohl Medina, lärare
renate.medina@edu.boras.se