Öppen

Vård och omsorg - Validering (Borås)

Har du jobbat inom vård- och omsorg men saknar papper på dina kunskaper kan du validera och få betyg.

Upplägg

Anmälningskod VAL-VO BR

 

Vår valideringsmodell har tre delar: praktisk värdering, teoretiskt prov och en självskattning. Det betyder att du inte valideras en speciell dag utan valideringen pågår under en längre tidsperiod.

 

Självskattning. Din självskattning gör du muntligt och skriftligt och det tar upp till en hel dag.

Teoretiskt prov. Provet är muntligt och skriftligt och pågår upp till en hel dag.

Praktisk värdering. Under en arbetsvecka får du visa dina praktiska kunskaper på en arbetsplats med handledare. Du får inte vara på din ordinarie arbetsplats och du får inte ha en kollega som handledare.

 

Under denna kartläggning tar din lärare reda på hur goda dina kunskaper är. När du är klar med din validering kan du börja dina fördjupade studier.
Läs mer under våra utbildningar.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.
  • För att få börja måste du kunna visa erfarenhet. Det gör du genom att bifoga betyg och tjänstgöringsintyg. I tjänstgöringsintyget ska det finnas med:
    – arbetat motsvarande heltid minst ett (1) år inom vård och omsorg under de senaste tre åren.
  • Har du jobbat inom vård- och omsorg men saknar papper på dina kunskaper kan du validera och få betyg.

Kurser som ingår i utbildningen

För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Detta är en rekommenderad kombination av kurser. Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Anatomi och fysiologi 150 p (ANOANA01)
Anatomi och fysiologi 250 p (ANOANA02)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100 p (FUTFUN01)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100 p (FUTFUN02)
Gerontologi och geriatrik100 p (GERGER0)
Hälso- och sjukvård 1100 p (HAOHAL01)
Hälso- och sjukvård 2100 p (HAOHAL02)
Omvårdnad 1100 p (OMVOMV01)
Omvårdnad 2100 p (OMVOMV02)
Psykologi 150 p (PSKPSY01)
Psykiatri 1100 p (PSYPSY01)
Psykiatri 2100 p (PSYPSK02)
Social omsorg 1100 p (SOASOC01)
Social omsorg 2100 p (SOASOC02)
Vård- och omsorgs specialisering100 p (VADVAD00S)
Totalt Vårdutbildningar 1350 poäng
Samhällskunskap 150 p (SASAM)
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1(SVESVE01)/ (SVASVA01), 100 p
Totalt 1500 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Helén Björklund, rektor