Öppen

Undersköterska, validering (Borås)

Har du jobbat inom vård- och omsorg men saknar papper på dina kunskaper kan du validera och få betyg.

Behöver du hjälp?

Lärare Rose-Marie hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod VAL-VO BR start 21 augusti 2023 Borås Heltid, 40 veckor 1500 gymnasiepoäng Validering

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap att vårda, ge omsorg och stöd till människor med olika behov. Inom vård och omsorg kommer det att vara ett stort behov av personal de närmaste åren.

Efter din utbildning kan du arbeta som undersköterska, vårdare, skötare, stödassistent eller personlig assistent.
Tänk på. För att kunna få fast anställning behöver du ha läst 1500 gymnasiepoäng.

Upplägg

Vår valideringsmodell har tre delar: praktisk värdering, teoretiskt prov och en självskattning. Det betyder att du inte valideras en speciell dag utan valideringen pågår under en längre tidsperiod.

 • Självskattning. Din självskattning gör du muntligt och skriftligt och det tar upp till en hel dag.
 • Teoretiskt prov. Provet är muntligt och skriftligt och pågår upp till en hel dag.
 • Praktisk värdering. Under en arbetsvecka får du visa dina praktiska kunskaper på en arbetsplats med handledare. Du får inte vara på din ordinarie arbetsplats och du får inte ha en kollega som handledare.

Under denna kartläggning tar din lärare reda på hur goda dina kunskaper är. När du är klar med din validering börjar du dina studier.
Du studerar då i en grupp med 10-30 andra elever. Du har lektioner 1-2 dagar i veckan. Du har alltid möjlighet att få handledning individuellt eller i grupp.

Förutsättningar för att klara utbildningen

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk.
 • För att få börja måste du kunna visa erfarenhet. Det gör du genom att bifoga betyg och tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om
  – ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter),
  – sysselsättningsgrad (arbetat motsvarande heltid minst ett (1) år inom vård och omsorg under de senaste tre åren.),
  – datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats

Tänk på att din arbetsgivare ska ange antalet arbetade timmar om du har varit timanställd.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Anatomi och fysiologi 150 poäng (ANOANA01)
Anatomi och fysiologi 250 poäng (ANOANA02)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100 poäng (FUTFUN01)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100 poäng (FUTFUN02)
Gerontologi och geriatrik100 poäng (GERGER0)
Hälso- och sjukvård 1100 poäng (HAOHAL01)
Hälso- och sjukvård 2100 poäng (HAOHAL02)
Omvårdnad 1100 poäng (OMVOMV01)
Omvårdnad 2100 poäng (OMVOMV02)
Psykologi 150 poäng (PSKPSY01)
Psykiatri 1100 poäng (PSYPSY01)
Psykiatri 2100 poäng (PSYPSK02)
Social omsorg 1100 poäng (SOASOC01)
Social omsorg 2100 poäng (SOASOC02)
Komvuxarbete100 poäng (KVARVO)
Totalt Vårdutbildningar 1350 poäng
Samhällskunskap 150 poäng (SAMSAM01a1)
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100 poäng ,(SVESVE01)/ (SVASVA01)
Totalt 1500 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Helén Björklund, rektor