Utvecklingsprojektet UP2

Med målet att fler ungdomar ska ges chansen till en yrkesutbildning och fullfölja sina studier.

Johanna och Pia undersöker och redovisar statistik gällande elevernas möjlighet att slutföra grundskolan med betyg som gör det möjligt att välja gymnasieprogram. Man visar på antalet elever som blir behöriga att söka gymnasiets nationella program. Foto Peder Persson.

Vi står inför stora utmaningar i det svenska arbetslivet som har svårt att nyanställa inom flera branscher. Vi har hög arbetslöshet men samtidigt svårt att rekrytera. Plus en demografisk förändring med en åldrande befolkning vilket innebär att det är färre som ska försörja fler. Vi behöver fler människor i arbete för att klara detta.

För att få gå på BRvux/komvux ska man vara 20 år eller äldre men i vår ”pilot” kommer vi göra undantag för att möjliggöra för elever mellan 16-19 år. För att möta dessa ungdomar tittar vi på möjligheten att starta ”piloten” för att skapa en alternativ studieväg där basåret är integrerat med ungdomsgymnasiet. Detta innebär att elever ska kunna välja en yrkesutbildning inom BRvux som möjliggör en sammanhållen yrkesutbildning. Elever som har skolmisslyckanden bakom sig från grundskolan kan genom denna studieväg byta teoretiska studier till praktiska samt växla till annan studiemiljö där man träffar unga vuxna och känner meningsfullhet i sina studier.

– UP2 finansieras av ESF Europeiska socialfonden och är format som ett projekt med stöd av SKR Sveriges Kommuner och Regioner. Målet är att vara ett stöd för kommunernas kvalité och utvecklingsarbete.

Länk till
• Studie- och yrkesspår för snabbare väg till arbete för SFI-elever
• Utbildningsmässa
• Anna utbildade sig till bussförare