Vanliga frågor om lärling

Vad innebär lärlingsutbildning? Regeringen har beslutat att Vuxenutbildningen ska erbjuda eleven yrkesinriktad lärlingsutbildning på gymnasienivå. Lärlingsutbildningen bygger på lärande genom erfarenhet. För många elever kan den här formen vara mer utvecklande och motiverade eftersom den till stor del sker på arbetsplatsen. Du måste göra minst 70 procent av utbildningen på en arbetsplats. Vilka utbildningar passar […]