Delegationen för unga och nyanlända (Dua) – Tillsammans är vi vinnare!

Jobbspår är viktigt för att skapa vägar till arbete och möta arbetsgivares kompetensbehov, säger Nicole Bouyer, sektionschef, Arbetsförmedlingen i Borås. Foto Peder Persson/Pixabay

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

– Inom Dua gäller att finna samarbetspartners som kommuner, privata företag och utbildare med flera, säger Nicole Bouyer som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Borås. Tillsammans ska vi hitta bra sätt att rusta en person så att den kan landa i arbete inom privat eller kommunal verksamhet. 

Jobbspår är den väg man använder för att sy ihop flera insatser för en väg till arbete. Verksamheten är flexibel vilket den ska vara då Sveriges kommuner inte ser likadana ut. Det kan till exempel vara grupper av arbetssökande i ett jobbspår eller en individuell lösning utifrån arbetsgivarens kompetensbehov och individens förutsättningar.

– Eftersom alla kommuner i Boråsregionen har visat intresse för att samarbeta inom Dua ser vi möjlighet att, när vi fått till en överenskommelse, ha utbildningar på olika platser i våra kommuner. 

I detta arbete är vuxenutbildningen superviktig och BRvux har en avgörande roll i samarbetet för att tillgodose kommunerna och dess näringsliv med kvalificerad arbetskraft.

– Då vi slår ihop våra resurser och hittar bra saker tillsammans är vi nästan oövervinnliga, säger Nicole Bouyer.

Porträtt Christina Titti Eklund

Digital Mässa

Porträtt Mats Spånberg – rektor
Lärcenter i Svenljunga