Välkommen till BRvux

Boråsregionens Vuxenutbildning erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna.

8 kommuner ingår i BRvux-samarbetet

Tillsammans ger vi vuxenutbildare i dessa 8 kommuner dig ett brett utbud av utbildningar. Tillsammans kan vi ha många fler utbildningar än vi skulle kunna ha var för sig.

Vi har både praktiska och teoretiska kurser och fokuserar på dem som är efterfrågade av näringslivet.

 

Utbildare med uppdrag för BRvux

  • Almåsgymnasiet Borås
  • Arena utbildning
  • Astar
  • Kunskapscompaniet
  • Movant
  • Veldi
  • Viskastrandsgymnasiet Borås

 

Vi är flexibla

Vi är till för dig och försöker vara så flexibla som möjligt. Därför har vi fem kursstarter per år (även om inte alla utbildningar startar fem gånger per år), otraditionella ansökningsperioder och friare studieformer. Vi tillämpar flera undervisningsformer och stöd i lärandet av text, bild, ljud och multimedia, som Internet eller videokonferenser.

Utbildningarnas upplägg

I utbildningarna kan det finnas möjlighet till validering och det kan ingå praktik. Det flexibla upplägget kan också innebära att du inte behöver åka till utbildningen varje dag. Du kan även studera yrkesutbildningar helt på distans.

De teoretiska går dag- eller kvällstid. Flera utbildningar kan även läsas på närdistans.

Praktik utomlands

Du har också praktik i många utbildningar och delar av denna kan göras utomlands. Du får ersättning för resa och uppehälle.
Ta kontakt med koordinator Anki Holst om du är intresserad.
Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se eller 076 – 888 81 10

Mer information

För mer information gällande flexibla inslag se respektive utbildningsbeskrivning.

 

Vi samarbetar med Westum

Westum är en samlingsorganisation för 34 lärocentra/vuxenutbildningar i Västsverige. Tillsammans arbetar vi för att bistå i kompetensutvecklingen i vår region.