Tillgänglighet

Borås vuxenutbildning äger webbplatsen brvux.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur brvux.se. uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redogör också för aktuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden WCAG 2.1) undantaget de kända problemen nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Vissa bilder saknar beskrivning
  • Slideshow saknar kontroller för att kunna pausa

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av brvux.se. Senaste bedömningen gjordes den 23 november2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november2022.