Elektrikerelever får jobb!

”Vår pedagogik skapar stjärnor”. Astar är en av flera utbildningsanordnare som Boråsregionens vuxenutbildning anlitar. Wijdan Yousuf och de andra lärarna undervisar på ett sätt som är nära yrkesbranscher. Det gör att eleven lyckas bättre efter sin utbildning. Foto Peder Persson.

Astars ellärare Wijdan Yousuf undervisar arton av BRvux elever till elektriker.
– Utbildningen startade i januari och är ca 70 veckor, säger Wijdan. Det är en intensivkurs, med tolv olika områden, som tillsammans ger 1400 poäng.

– Datorteknik, kommunikationsnät, energiteknik, mekatronik, elektromekanik, larm, övervakning och säkerhetssystem, belysningsteknik, elkraftteknik, servicekunskap, praktisk ellära, elmotorstyrning, fastighetsautomation och elinstallationer ingår i utbildningen.

– Eleverna är mellan 25 och upp till över 50 år. Flera av dem byter yrkeskarriär. Det är sjuksköterskor, mekaniker, designer, lagerarbetare, mekaniker som på detta sätt vill byta yrke mitt i livet.

Eleverna får ofta jobb direkt efter avslutade studier. Flera får anställning som lärling i de företag där de har förlagt sin praktik och där blivit väl förberedd för sitt yrkesområde, avslutar Wijdan Yousuf.

Bristen på elektriker har stor påverkan på företagens möjlighet att rekrytera nya medarbetare. Därför är elektriker ett av jobben som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt visar Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos.

Länkar till
Lärcentrum ger bra studieresultat
Ansokningsperioder-och-utbildningsmässa
Linda ställer om till låstekniker