Hermods utbildar i hela Sverige

Hermods startade 1898 och utbildade över fyra miljoner studerande fram till att den kommunala vuxenutbildningen startade 1968. Text Peder Persson, Foto Hermods AB.

– Hermods finns på 180 orter i Sverige och på drygt hundra har vi distansutbildning, säger Vera Sjöström som är en av utbildningscheferna på Hermods och arbetar med femton kommuner från Strömstad till Halmstad. 

– Våra ca 70 000 studerande finns inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Vi utför även arbetsmarknadstjänster för Arbetsförmedlingar. Vår nationella kundsupport ger elever snabba svar så att de kan gå vidare i sina studier. 

Hermods är en av BRvux utbildningsanordnare som idag levererar sju olika yrkesutbildningar inom område Handel och administration. Det är nationella yrkespaket som Skolverket tagit fram och antagning sker fem gånger per år. Statistik visar att efter avslutade studier är drygt 50% av eleverna i arbete.

– Yrkesutbildningar utvecklas ständigt och i framtiden kommer flera och flera sådana utbildningar kombineras med möjlighet att läsa SFI och svenska som andraspråk parallellt vilket ska ge flera från andra länder chansen att hoppa på utbildningståget.

– Vårt mål är att ge studerande möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och få en egen försörjning, avslutar Vera Sjöström.

Länk till Hermods!

BRvux i siffror
En miljon för bättre matchning

Barnskötarutbildning i alla kommuner samtidigt