Kristin – rektor i Ulricehamn

Kristin Kjellander är rektor för vuxenutbildningen i Ulricehamn. Foto Peder Persson.
Kristins ansvarsområde är Sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, vård- och omvårdnadsutbildning samt studie- och yrkesvägledning. Elevantalet är cirka femhundra och tillsammans med ett trettiotal kollegor skapar Kristin förutsättningar för en lyckad studiegång.

– Att vara rektor är fantastiskt, säger Kristin. Vi erbjuder ett smörgåsbord av olika utbildningar för våra elever med en väg in men flera vägar ut.

Ulricehamn är en till ytan vidsträckt kommun med drygt tjugotusen invånare. Avstånden gör att vuxenutbildningen även erbjuder handledning samt lånar ut digitalt verktyg så att eleverna kan kommunicera via webben.

– Våra utbildningar leder till arbete och vi har ett fint samarbete med näringslivet och NUAB (Näringsliv i Ulricehamn). Tillsammans arbetar vi med lokala jobbspår. Sfi-elever läser till exempel 50 procent på skolan och resten av tiden gör de praktik på kommunen eller företagen i vårt upptagningsområde. Vägarna är korta för samverkan så jag är jättenöjd med vårt nätverk.

– Framtiden för vuxenutbildningen är otroligt ljus. Den står för en stor del av vår kompetensförsörjning och erbjuder många möjligheter för individen, avslutar Kristin Kjellander.

Ta chansen gör din praktik i Europa
Maria gjorde sin praktik på Rhodos
God Jul och Gott Nytt År!