Lager och logistik för Muhammed

Muhammed Mardini i mitten studerar lager/logistik på SPEED Group. Här tillsammans med Fredrik Nero, Mikael Jamal, Mikael Ljungvall och Martina Lundgren. Foto Peder Persson.

Muhammed Mardini studerar lager/logistik i sex månader via vuxenutbildningen i Borås. Muhammed har varit två år i Sverige. Han har med sig gymnasiestudier från Syrien och har där arbetat bland annat med försäljning och som snickarlärling. I Sverige har han läst svenska för invandrare och nu gör han sin praktik på SPEED Group i Borås.

– Jag är nyfiken och vill lära mig allt inom lager och logistik. Mina handledare har stöttat mig så att jag nu klarar av de flesta arbetsuppgifter. Det känns som om vi är en enda stor familj som tar ansvar och hjälper varandra, tycker Muhammed.

Fredrik Nero är Muhammeds lärare.
– Det går bra för mina elever på olika företag i Boråsregionen. Vi träffas en gång i veckan på skolan och resten av tiden är de ute i praktiskt arbete.

Mikael Jamal och Mikael Ljungvall är handledare på SPEED Group.
– Muhammed är intresserad, frågar om råd och följer oss hela dagarna. Han kom med ett blankt CV som nu är välfyllt vilket ger honom större möjligheter i framtiden.

– Eleverna får truckutbildning och lär sig hela lagerflödet. I vårt arbete inom Corporate Social Responsibility CSR, ser vi ett stort värde i att tillvarata ny kompetens i Sverige och satsar för att själva utveckla kompetens som krävs i framtiden. Vi ser det som ett projekt i en inledande fas där vår ambition är att utvärdera och applicera det i flera av våra verksamheter både i Borås och Göteborg, säger Martina Lundgren samordnande konsultchef SPEED Group.

– Jag ska fortsätta att arbeta och längre fram återuppta studierna. Mitt mål är att i framtiden arbeta som energiingenjör, avslutar Muhammed Mardini.

Länk till SPEED Group

Dennis trivs i MARK

Maria är kurator för hela skolan