Lärling

Vad innebär lärlingsutbildning?

Regeringen har beslutat att Vuxenutbildningen ska erbjuda eleven yrkesinriktad lärlingsutbildning på gymnasienivå. Lärlingsutbildningen bygger på lärande genom erfarenhet. För många elever kan den här formen vara mer utvecklande och motiverade eftersom den till stor del sker på arbetsplatsen. Du måste göra minst 70 procent av utbildningen på en arbetsplats.

Vilka utbildningar passar att gå som lärling?

Ett antal yrkesutbildningar som finns på gymnasienivå kan man gå som lärlingsutbildning.
Exempel på utbildningar som vi haft som lärling är:
Fordon, vård & omsorg, florist, frisör, storkök, bagare/konditor, personlig tränare, målare, snickare, murare, plattsättare, VVS-montör, fastighetsskötare, elinstallatör, låssmed.
Andra yrken kan komma ifråga som är på gymnasienivå.

När kan man söka till vuxen yrkesutbildning?

För att studera på Vuxenutbildningen krävs att du är över 20 år. Om du ännu inte fyllt 20 år men har en avslutad gymnasieutbildning kan du också söka.

Vad krävs för att klara utbildningen?

Förutsättningar för att klara utbildningen är att du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andra språk, engelska samt matematik. Inom vissa yrken behöver du även ha gymnasiebetyg i dessa ämnen t ex. för VVS-montör, elinstallatör.

När kan jag börja?

Varje år har yrkesutbildningen fyra intag (januari, mars, augusti och oktober). Men det är inte säkert att lärlingsutbildningarna startar vid varje intagning.
Du ansöker under våra ansökningsperioder. Läs mer på www.brvux.se

Startsträckan kan ibland bli lång och ta veckor upp till flera månader. En behörig lärare måste kopplas till yrket, en praktikplats måste hittas. När allt är klart bestämmer företaget, skolan och eleven tillsammans startdatum. Ibland kan vi inte starta någon lärlingsutbildning på grund av att vi inte hittar lärare eller praktikplats.

Vem ordnar lärlingsplats?

I de flesta yrken är det du som elev som hittar din praktikplats. Vi på skolan kan hjälpa till beroende på vilket yrke du valt. Du har större möjlighet att få rätt typ av lärlingsplats om du tar en aktiv roll i sökandet av plats.

Hur finansierar jag studier som lärling?

Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Planera i god tid så att du verkligen får ta studiemedel genom att kontakta CSN, www.csn.se eller 0771-276 00 och be dem kontrollera dina möjligheter.