Maria är kurator för hela skolan

Maria Johansson är kurator på Vuxenutbildningen i Borås, där hon har arbetat i drygt två år.
Foto Peder Persson.

Marias arbete handlar om att i samtal hjälpa eleverna att hitta verktyg för att hantera stress och annat som kan inverka på deras studier. Samtalen kan även handla om faktorer utanför skolan som kan påverka studiesituationen.

– Som kurator på skolan arbetar jag på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det är givande att ha kontakt med skolans elever och komma ut i klasser för att arbeta med större projekt som att informera om skolans likabehandlingsplan, säger Maria.

Maria menar att en av de viktigaste uppgifterna i hennes arbete är att bidra till att skapa en skolmiljö där man blir accepterad för den man är. Det gör att alla trivs bättre och då kan fokusera mer på sina studier. Därför är arbetet med likabehandlingsplanen betydelsefullt så att eleverna ska veta vart de ska vända sig om de upplever att de har blivit kränkta eller illa behandlade. I samband med klassbesöken får eleverna reflektera över vad som är en bra skolmiljö och vad som är viktigt för att de ska trivas. 

– Jag ingår i skolans resursteam där jag arbetar tillsammans med specialpedagog och speciallärare. Vi arbetar bland annat med ett projekt som syftar till att elever på SFI med kort utbildningsbakgrund inte ska avsluta sina studier i förtid.

Maria tycker att det är inspirerande att arbeta på skolan och ha möjligheten att samarbeta med olika personalgrupper i skolans olika verksamheter som till exempel studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vuxenpsykiatrin.

Lager och logistik för Muhammed

Dennis trivs i MARK