Bli validerad till undersköterska

NYHET!

Nu kan du validera dig och få examen. validering är till för dig som har arbetat inom vården och därför har grundläggande kunskaper.

Validering inom vård och omsorg innebär att dina erfarenheter kartläggs för att sedan värderas. Det betyder att dina kunskaper och färdigheter bedöms mot mål och innehåll i gymnasiala vård‐ och omsorgsprogrammets kurser.

Du kan till exempel ha arbetat inom hälso‐ och sjukvård eller inom socialtjänst där du lärt dig delar av yrket i ditt vardagliga arbete. Inom socialtjänsten kan det till exempel handla om särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Inom hälso‐ och sjukvård kan arbetet varit förlagt på sjukhus, vårdcentral, inom psykiatrisk verksamhet eller inom hemsjukvård. Du kan också ha lärt dig på annat sätt genom att ha vårdat en närstående eller gått kurser i någon verksamhet.

Validering är därför inte någon utbildning. Det handlar istället om en strukturerad kartläggning och bedömning av vad du redan lärt dig. Valideringen kan leda till att du får gymnasiebetyg eller intyg på det du kan.

Läs mer om validering via den här länken