Porträtt Andreas Cerny Jag lägger stor vikt vid det livslånga lärandet

Andreas Cerny är 25 år och han fick sitt första politiska uppdrag strax efter sin artonårsdag och januari 2019 tillträdde han som ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås.

– Det är ett fantastiskt uppdrag. Vi ansvarar för gymnasie- och särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Det är ett brett fält inom utbildningsklustret där vi når goda resultat. Jag är stolt över vår vuxenutbildning. Tillsammans samverkar vi åtta kommuner i boråsregionen inom yrkesgymasial vuxenutbildning,

– BRvux yrkesutbildningar och yrkeshögskola är moderna skolformer där vi endast startar utbildningar efter näringslivets uttalade behov.

– Arbetsmarknaden är flexibel vilket sannolikt kommer att öka behovet av vuxenutbildning och det gör kompetensutveckling för vuxna ännu viktigare i framtiden. Historiskt ser vi transformationen inom handel och industri. Nu går vi mot e-handel, popup-butiker, Smart textiles med mera. Digitalisering och AI (artificiell intelligens) genererar utveckling och ger nya oanade möjligheter.

Andreas bor i Borås och arbetar som ledningsstöd till sjukhusdirektören på Södra Älvsborgs sjukhus. På fritiden umgås han med flickvän och vänner, reser gärna i Europa och flera gånger i veckan blir det långa joggingpass. Foto Peder Persson.

Boråsregionens Vuxenutbildning
Måluppfyllelse och ökad omsättning

Vi firar Europa

Vatten, värme och sanitet
gav Monzer arbete på hemmaplan