Ta chansen gör din praktik utomlands

Anki Holst är koordinator för Erasmus+ i Boråsregionen. Foto Peder Persson.

Tack vare projektet Westums yrkesutbildningskonsortium som pågår mellan 2017 och 2019 kan elever vid vuxenutbildningen göra sin praktik utomlands.

Det medfinansieras av Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. 

– Projektet ger även möjlighet för pedagogisk personal inom lärcenter/vuxenutbildning att jobbskugga i ett europeiskt land, som deltar i programmet, säger 

Anki Holst som är koordinator för Erasmus+ projektet i Boråsregionen.

De som antar utmaningen har möjlighet att göra sin Arbetsplatsförlagt lärande, APL eller Lärande i arbete, LIA i ett annat land och fördjupa sina yrkeskunskaper, utöka sitt nätverk, bli bättre på språk och attraktivare på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Förutom EU:s medlemsländer finns möjlighet att resa till Island, Lichtenstein, Makedonien, Norge och Turkiet.

– Den som vill få mer information om vad som gäller för projektet är välkommen att kontakta mig, avslutar Anki Holst.

ann-katrine.fransson.holst@boras.se

Tel 0768 – 88 81 10

Länk till Erasmus+

Maria gjorde sin praktik på Rhodos
God Jul och Gott Nytt År!
Kristin – Rektor i Ulricehamn