Stängd

Administration - Inköpsassistent (Distans)

Det här är utbildningen för dig som vill få in en fot på en inköpsavdelning och jobba med B2B. Du får kunskaper att skicka orderunderlag och analysera offerter.

Behöver du hjälp?

Christina hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod ARINK BR start 17 juni 2024 Borås Heltid/Halvtid, cirka 12/23 månader 900 gymnasiepoäng Distansutbildning med praktik

Obs! Denna utbildning startar både 17  juni och 2 september.

Utbildningen är på gymnasienivå. Arbetsmarknaden inom området är i dag relativt mättat för administrativa utbildningar på gymnasienivå. Har du redan en gymnasieexamen är det bättre att söka utbildningar på yrkeshögskola – högskola.
Har du frågor hör av dig till studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.
I utbildningen ingår praktik (APL) ca 15% av utbildningen. Du behöver hitta en praktikplats själv.

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen har du god grund för din nya yrkesroll. Du kan arbeta som inköpsassistent på produktionsinköpsavdelning eller support center.

Under utbildningens gång så får du kunskap om kommunikation och inköp och du får fördjupade kunskaper om bland annat i att assistera en inköpare, skicka orderunderlag och analysera offerter.

Upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.

Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) motsvarande minst 15 procent av utbildningen. Du ordnar själv din APL-plats.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

När du studerar på heltid läser du 20 gymnasiepoäng per vecka. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt, beroende på vilken utbildning du läser. Vi följer Skolverkets program men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter dina behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Administration, bas

KursPoäng
Administration 1100 (ADMADM01)
Administration 2 (Kursen innehåller 2 veckor APL)100 (ADMADM02)
Affärskommunikation (Kursen innehåller 2 veckor APL)100 (AFFAFÄ00S)
Företagsekonomi 1100 (FÖRFÖR01)
Information och kommunikation 1100 (INFINF01)
Totalt 500 poäng

Påbyggnad mot inköp

KursPoäng
Handel och hållbar utveckling100 p (HANHAN0)
Inköp 1100 p (INKINK01)
Inköp 2 (Kursen innehåller 3 veckor APL)100 p (INKINK02)
Logistik 1100 p (INKLOG01)
Totalt 400 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Fabriksgatan 12

Utförare

Arena utbildning

Anna Johannesen, rektor

Administration
arenautbildning@arenaconcernen.se