Stängd

Bagare och konditor (Borås)

Du får lära dig att baka matbröd, kaffebröd och arbeta med kavlade degar som wienerbröd. Du får lära dig baka konditorivaror som bakelser och tårtor. Inom konditori kommer du även att få en inblick i hur du gör konfektyrer av choklad och marsipan.

Behöver du hjälp?

Studievägledningen hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod ALBAG BR start 02 september 2024 Borås (Almås) Heltid, ca 1 år 1100 gymnasiepoäng Klassrum, kök och APL

Jobb efter utbildningen

Du kan arbeta som konditor i ett bageri eller café.

Upplägg

Utbildningen innehåller både grundläggande och fördjupande kunskaper inom bageri och konsitori.

Klassrum. Viss tidig morgonundervisning kan förekomma.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna i din utbildning kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Jobb efter utbildningen

Du kommer att kunna ta ett arbete som bagare eller konditor.

Efter utbildningen ska du behärska grundläggande tillverkningsmetoder och använda verktyg och maskinutrustning samt vara medveten om betydelsen av att utföra ett kvalitetsmässigt bra arbete. Du ska kunna utföra arbetet på ett sätt som är säkert från skydds- och miljösynpunkt och kunna tillämpa metoder och vidta åtgärder för att åstadkomma goda hygieniska förhållanden vid produktion och hantering av livsmedel.

Upplägg

Under din utbildningstid kommer du att få tillfälle att praktisera på både stora bagerier och små kvartersbagerier. Du kommer att möta kunder och lära dig om ekonomi och planering. En viss del självstudier ingår i de teoretiska delarna av utbildningen.

Under din utbildningstid får du:

  • Praktisera på både stora och små bagerier.
  • Kunskap om bagerihantverket.
  • Kunskap om service och bemötande.
  • Kunskap om planering och ekonomi.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

När du studerar på heltid läser du 20 gymnasiepoäng per vecka. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt, beroende på vilken utbildning du läser. Vi följer Skolverkets program men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter dina behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Bageri 1100 p (BAGBAG01)
Bageri 2200 p (BAGBAG02)
Bageri 3100 p (BAGBAG03)
Choklad och konfektyr100 p (BAGCHO0)
Hygien100 p (HYGHYG01)
Konditori 1100 p (BAGKON01)
Konditori 2200 p (BAGKON02)
Konditori 3100 p (BAGKON03)
Service och bemötande100 p (SEVSEV01)
Totalt 1100 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Helena Andersson
Helena.Andersson@edu.boras.se