Stängd

Barnskötare, validering (Skene/Mark)

Den här utbildningen är för dig som har arbetat med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som barnskötare eller inom funktionsnedsättningsområdet. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Utbildningen utförs i klassrum och på APL.

Behöver du hjälp?

Vägledningscentrum i Mark hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MABSK BR start 04 september 2023 Skene/Mark Heltid, ca 1 år 1500 poäng Klassrum/Flex med APL (praktik)

Jobb efter utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

Upplägg

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

”En kartläggning av en individs kompetenser är den första delen i en så kallad validering. Genom validering kan en individ få sin faktiska kompetens kartlagd i förhållande till krav för ett visst jobb eller en viss utbildning. Den inledande kartläggningen är en sammanställning av den kompetens som individen har.” (Skolverket)

Barnskötare Validering läses under ca 1 år. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna. En viss korrigering av studietiden kan bli aktuell utifrån vilka kunskaper som valideras.

Förutsättningar för att klara utbildningen

    • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
    • OBS! Du måste ha jobbat inom barnomsorgen minst 1 år under de senaste 3 åren. Inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Bifoga tjänstgöringsintyg. Detta kan du beställa från lönekontoret. Du ska inte skicka in ett arbetsgivarintyg eller anställningsavtal.
    • Du som har jobbat som lärare eller motsvarande utomlands eller hemlandet minst 1 år kan också söka den här utbildningen. Du behöver inte ha jobbat i Sverige.
    • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utifrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du kan göra den på din egen arbetsplats om du har en anställning. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna i din utbildning kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Barns lärande och växande100 p (PEDBAS0)
Etnicitet och kulturmöten100 p (SOIETN0)
Grundläggande vård och omsorg100 p (GRUGRD0)
Hälsopedagogik100 p (HALHAL0)
Kommunikation100 p (PEDKUO0)
Lärande och utveckling100 p (PEDLÄR0)
Människors miljöer100 p (PEDMÄI0)
Pedagogiskt arbete (påbyggnad)200 p (PEGPEA0)
Pedagogiskt ledarskap100 p (PEDPEG0)
Pedagogiska teorier och praktiker100 p (PEDPEG0)
Skapande verksamhet100 p (SPCSPE01)
Specialpedagogik 1100 p (PEGSKP0)
Validering orienteringskurs200 p (KGORG11d)
Totalt 1500 poäng

Utbildningsanordnare

Vuxenutbildning i Mark

Irene Carlsson
irene.carlsson@mark.se