Stängd

Barnskötare + SFI/SVA (Borås)

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba inom förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Behöver du hjälp?

Studievägledningen hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod BSKSV BR start 04 september 2023 Borås Heltid, ca 2 år, inklusive sommaruppehåll 1300 + svenska Klassrum och praktik

Jobb efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare.

Upplägg

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal. Med en arbetsplatsförlagd utbildning kan du få meriterande yrkeserfarenhet samtidigt som du får kunskap kopplad till både teori och praktik. Du kommer att ha praktik(APL) 50% och teori fördelar på 50% under utbildningens gång.
Praktik ca 50%.  Du kommer att få en handledare i den verksamheten där du ska göra din APL och följa din handledares schema. Praktiken sker inom en förskola eller annan pedagogisk verksamhet.
Målet är att du ska få den kunskap som krävs i kommande yrkesfunktion inom förskoleverksamheten och få en formell kompetens. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.
Du läser både yrkeskurser och svenska.

 

Utbildningen är på heltid i ca 2 år och berättigar till CSN.
Sommaruppehåll förekommer.

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet! Detta beställer du enklast via nätet: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna i din utbildning kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Barns lärande och växande100 p (PEDBAS0)
Etnicitet och kulturmöten100 p (SOIETN0)
Grundläggande vård och omsorg100 p (GRUGRD0)
Hälsopedagogik100 p (HALHAL0)
Kommunikation100 p (PEDKUO0)
Lärande och utveckling100 p (PEDLÄR0)
Människors miljöer100 p (PEDMÄI0)
Pedagogiskt arbete200 p (PEGPEA0)
Pedagogiskt ledarskap100 p (PEDPEG0)
Pedagogiska teorier och praktiker100 p (PEDPEG0)
Skapande verksamhet100 p (SPCSPE01)
Specialpedagogik 1100 p (PEGSKP0)
Totalt 1300 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman
Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor