Stängd

Fastighetsskötare (Göteborg)

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb och en god social kompetens är av vikt för yrket. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Behöver du hjälp?

Anna hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MOFSK BR start 09 januari 2023 Göteborg Heltid, ca 1 år 1450 gymnasiepoäng Klassrum + APL

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetsskötare. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra med både inre och yttre skötsel. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten och Movants kostnadsfria vuxenutbildning ger kompetenser inom VVS, el och snickeri. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Upplägg

Inom utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Du kommer att få mer allmänna kunskaper inom drift och underhåll/reparation av fastigheter. Det ingår även kurser inom skötsel av yttre miljö. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. APL – Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

I denna utbildning ingår även certifieringsutbildningarna Personligt fallskydd, Information om Asbest, Kvartsdamm och HLR. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Orienteringskurs 1A - Studieplanering50 p (KGYORI11A)
Elkraftteknik100 poäng (ELRELF0)
Fastighetsförvaltning100 poäng (FAFFAS0)
Fastighetskommunikation100 poäng (FAFFAT0)
Fastighetsservice – byggnader100 poäng (FASFAV0)
Fastighetsservice – VVS100 poäng (FASFAE0)
Fastighetsservice – ytor100 poäng (FASFAV0)
Värmelära100 poäng (SYSVÄM0)
Luftbehandling100 poäng (VETLUF0)
Praktisk ellära100 poäng (ELLPRA0)
Sanitetsteknik 1100 poäng (VVISAN01)
Systemuppbyggnad100 poäng (SYSSYT0)
Verktygs-och materialhantering100 poäng (VEKVEK0)
Yttre miljö - anläggningar100 poäng (YTTYTT0)
Yttre miljö - maskiner o verktyg100 poäng (YTTYTR0)
Totalt 1450 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant
Anna Svensson
Anna.svensson@movant.se
www.movant.se
www.facebook.com/movant