Stängd

Fastighetsskötare (Göteborg)

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb och en god social kompetens är av vikt för yrket. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Behöver du hjälp?

Charlotte hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod MOFSK BR start 05 augusti 2024 Göteborg Heltid, ca 1 år 1450 gymnasiepoäng Klassrum + APL

Jobb efter utbildningen

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra. Gillar du att sköta miljön – både inomhus och utomhus och att se till människorna som vistas i den trivs? Ja, då är fastighetsskötarutbildningen något för dig.

Länk med mer information om yrkesområdet: Fastighetsbranschen

Upplägg

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08.00-15.00, måndag till fredag.

  • Du får kunskaper om felsökning och enklare reparationer inom fastigheten.
  • Du får kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning och kompostering.
  • Du tränar din förmåga att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande.
  • Du får kunskaper om kontroll och byte av brandskyddsutrustning.
  • Du får kunskaper om enklare administration av låssystem.
  • Du får kunskaper om lagar och regler avseende nödutgångar.
  • Du får kunskaper om vård och underhåll av den yttre miljön enligt uppgjorda skötselplaner.
  • Du lär dig att planera och genomföra fastighetsskötsel i den inre och yttre miljö.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Orienteringskurs innebär introduktion och betygsätts inte.

Du får inte läsa om en kurs om du tidigare har läst och fått betyg i. Istället får du möjlighet att välja en annan kurs med motsvarande antal poäng. Detta gör vi för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Kurs och Gymnasiepoäng

KursPoäng
Orienteringskurs 1A - Studieplanering50 p (KGYORI11A)
Elkraftteknik100 poäng (ELRELF0)
Fastighetsförvaltning100 poäng (FAFFAS0)
Fastighetskommunikation100 poäng (FAFFAT0)
Fastighetsservice – byggnader100 poäng (FASFAV0)
Fastighetsservice – VVS100 poäng (FASFAE0)
Fastighetsservice – ytor100 poäng (FASFAV0)
Värmelära100 poäng (SYSVÄM0)
Luftbehandling100 poäng (VETLUF0)
Praktisk ellära100 poäng (ELLPRA0)
Sanitetsteknik 1100 poäng (VVISAN01)
Systemuppbyggnad100 poäng (SYSSYT0)
Verktygs-och materialhantering100 poäng (VEKVEK0)
Yttre miljö - anläggningar100 poäng (YTTYTT0)
Yttre miljö - maskiner o verktyg100 poäng (YTTYTR0)
Totalt 1450 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Utförare

Movant
Charlotte Elgh
charlotte.elgh@movant.se
www.movant.se
www.facebook.com/movant