Öppen

Lager och logistik, lärling (Borås)

Som lager- och logistikarbetare jobbar du på företag eller i större godsterminaler.
Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.
Efter den här utbildningen kan du jobba som lager- och terminalarbetare eller i godsterminaler. Ditt jobb blir att ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när de anländer. Dessutom packar och lastar du gods.

Behöver du hjälp?

Lärare Ingo hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod LAGER BR start 02 september 2024 Borås Heltid, 21 veckor 650 gymnasiepoäng Lärling

Jobb efter utbildningen

Få grundläggande kunskaper och färdigheter för steget till att bli lager- och terminalarbetare med vår utbildning!
I rollen som lager- och logistikarbetare kommer du att verka på företag eller större godsterminaler. Här tar du emot varor och säkerställer att rätt produkt och antal är på plats vid ankomst. Ditt arbete inkluderar även packning och lastning av gods för vidare distribution. Som terminalarbetare och lagerarbetare är serviceinriktning och god ordning essentiellt.

Efter avslutad utbildning öppnas dörrarna för anställning som lager- och terminalarbetare, där ditt uppdrag blir att sköta mottagningen av varor och säkerställa korrektheten i produkt och antal. Dessutom kommer du att vara expert på att packa och lasta gods.
Kanske är detta ditt första steg mot att bli Logistikdesigner.

Ta steget – ansök nu och bli en viktig del av logistikens framtid!

Upplägg

Lärlingsutbildningen är inte en vanlig praktik. Det handlar istället om att du gör minst 70% av din studiegång på ett företag/arbetsplats Med en lärlingsutbildning kan du få meriterande yrkeserfarenhet samtidigt som du utbildar dig. Företaget är delaktigt redan från start i din utbildningsplanering.

Truckutbildning och yrkessvenska ingår i utbildningen.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Har du inte svenska som modersmål ska du ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet!
Detta beställer du enklast via nätet:
Belastningsregistret – begära utdrag  från Polismyndigheten (polisen.se)
Vill du komma direkt till blanketten trycker du här: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna i utbildningen kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Godshantering - vux100 poäng (GODGOD1)
Hantering av varor och gods200 poäng (GODHAT0)
Maskinell godshantering200 poäng (GODMAL0)
Yrkessvenska (Service och bemötande)100 poäng (KGYORI11F)
Interna transporter (truck)50 poäng (PRUINE00S)
Totalt 650 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Ingo Malm, lärare
ingo.malm@edu.boras.se