Öppen

Lager och logistik, lärling (Borås)

Efter den här utbildningen kan du jobba som lager- och terminalarbetare eller i godsterminaler. Ditt jobb blir att ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när de anländer. Dessutom packar och lastar du gods.

Behöver du hjälp?

Lärare Ingo hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod LAGER BR start 04 september 2023 Borås Heltid, 21 veckor 550 gymnasiepoäng Lärling

Jobb efter utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

Som lager- och logistikarbetare jobbar du på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne.

Upplägg

Inom utbildningen kommer du att få lära dig om inköp, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Truckutbildning och yrkessvenska ingår i utbildningen.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Har du inte svenska som modersmål ska du ha lägst betyget godkänd i SFI C.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

OBS! Du måste ta med dig utdrag ur Belastningsregistret till uppropet!
Detta beställer du enklast via nätet: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf

Kurser som ingår i utbildningen

För att studera heltid enligt CSN måste du studera minst 20 poäng i vecka. Vi följer Skolverkets nationella yrkespaket men i varje utbildning finns möjlighet att anpassa studierna efter regionala behov. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om de nationella yrkespaketen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om program och kurser.

Har du tidigare betyg i någon av kurserna i utbildningen kan du eventuellt få läsa annan kurs. Detta för att du ska kunna studera på heltid enligt CSNs regler och få studiemedel.

 

Kurs och gymnasiepoäng

KursPoäng
Godshantering100 poäng (GODGOD1)
Handel specialisering100 poäng (HANHAN00S)
Plocklagerhantering100 poäng (LAGPLO0)
Service och bemötande 1100 poäng (SEVSEV01)
Transport och spedition100 poäng (INKTRP0)
Interna transporter50 poäng (PRUINE00S)
Totalt 550 poäng

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Ingo Malm, lärare
ingo.malm@edu.boras.se