Öppen

Lärling, eget val + SFI/SVA

Kan du ett yrke efter studier eller arbete från ditt hemland kan du söka en lärlingsutbildning inom ditt yrkesområde. Din utbildning sker till största delen på en arbetsplats.

Behöver du hjälp?

Lärare Marie hjälper dig gärna Mejla mig!
Anmälningskod LÄRLSV BR start 04 september 2023 Borås Heltid ca 1000 gymnasiepoäng + Svenska Lärling

Jobb efter utbildningen

Utbildningens mål är att du ska utveckla dina kunskaper inom ditt yrkesområde anpassat till svenska förhållanden samtidigt som du får ett viktigt kontaktnät med företag och människor inom ditt yrkesområde.

De branscher som idag är mest efterfrågade inom denna kategori är bygg, hotell- och evenemang, vård & omsorg samt restaurangkök, men även andra yrkesområden är möjliga.

OBS! Du måste ansöka via våra Studie- och yrkesvägledare, 033-358120.

Upplägg

Tillsammans med arbetsplatsen tar vi på Vuxenutbildningen fram de gymnasiekurser som ska ingå och hur lång tid din utbildning kommer att ta. Lärlingsutbildningen är studiemedelsberättigad precis som andra utbildningar på vuxenutbildningen.

Som lärling har du oftast lektioner i skolan 1 dag i veckan eller så har du självstudier. Du har en handledare på en arbetsplats och följer dennes schema. Det innebär att du kan få arbeta vissa kvällar och helger. Din lärare gör kontinuerliga besök på din lärlingsplats. Handledaren och läraren ansvarar för att dina studier följer kursplanen.

Vilka kurser som ingår beror på valt yrkesområde. Du gör minst 70 procent, ibland upp till hela din studiegång, på en arbetsplats.

Förutsättningar för att klara utbildningen

  • Du bör ha lägst betyget godkänd i SFI C samt yrkeserfarenhet från hemlandet (minst 2 år).
  • Krav på engelska och matematik kan förekomma beroende på yrke.
  • För heltidsstudier krävs minst 20 poäng per vecka.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

Rekommenderade kurser

Vilka kurser som ingår beror på valt yrkesområde. För heltidsstudier krävs minst 20 gymnasiepoäng per vecka.

 

Utbildningsanordnare

Huvudman och utförare

Vuxenutbildningen Borås
Anita Lomås, rektor

Marie Blackenfelt, lärlingskoordinator
marie.blackenfelt@edu.boras.se